اجرای بسیار زیبای ویولن دیوید گرت در آلبوم عاشقانه کلاسیک