گیتار آکوستیک آرامش بخش مایک هاو در آلبوم « اطراف رودخانه »