امیر تتلو از تمرین پرسپولیس اخراج شد و برای همیشه خوانندگی کنار گذاشت!