نکته : دانلود این بازی به افراد زیر 18 سال توصیه نمیشود.