حمله با چاقو به امیر تتلو + دلیل تاخیر انتشار آهنگ جدیدش